Naziv programa: DEČJE LIKOVNO STVARALAŠTVO I SCENSKA UMETNOST

Autori programa: dr Sanja Filipović i akademik Emil Kamenov

Realizatori programa:

Sanja Filipović - doktor didaktičko-metodičkih nauka metodike nastave likovne kulture, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd   

Nataša Radojević -  diplomirani filolog opšte književnosti, Udruženje Kreativa, Beograd

Aničić Cvetin -  diplomirani glumac - lutkar

Emina Seljimi - diplomirani dizajner

Ciljevi programa: upoznavanje vaspitača, učitelja i likovnih pedagoga sa postupcima i aktivnostima kojima se kod dece podstiču i razvijaju:

sposobnost korišćenja jezika likovne, dramske, scenske i muzičke umetnosti

semiotički sistem - grafički simboli, pokret, gest, mimikafunkcije verbalne i neverbalne komunikacije

kultura govora - bogaćenje dečjeg rečnika, negovanje gramatički pravilnog govora, dečja književnost, govorne igre, metakomunikacija

likovna i vizuelna kultura - crtanje, slikanje, vajanje, estetsko doživljavanje i procenjivanje

sposobnost doživljavanja, razumevanja i povezivanja različitih umetničkih medija

sposobnost izražavanja auditivnim, kinetičkim i vizuelnim sredstvima

kreativnost, čulna osetljivost, opažanje i motorika, kritičko mišljenje, empatija i humani stavovi u cilju izgrađivanja emancipovane i stvaralačke ličnosti

Teme koje se obrađuju:

POVEZANOST DEČJEG LIKOVNOG I DRAMSKOG STVARALAŠTVA (Funkcija likovnog i dramskog stvaralaštva u razvoju i učenju. Dečje izgrađivanje kritičkog (etičkog i estetičkog) rasuđivanja. Dete na putu od crteža do scene. Pedagoška vrednost dečje igre sa scenskom lutkom - lutka kao izražajno i vaspitno sredstvo. Postupci koji podstiču ili sputavaju razvoj dečjeg stvaralaštva i kreativnosti - uloga odraslog. Povezanost dečjeg likovnog i dramskog stvaralaštva sa ostalim oblastima vaspitno-obrazovnog rada)

UVOD U LUTKARSTVO (Definicija lutkarstva. Pojam lutke (igračka i glumac). Lutkarstvo i druge umetnosti)

ISTORIJA LUTKARSTVA (lutkarstvo Dalekog istoka. lutkarstvo u Evropi do renesanse. Ulično pozorište. Lutkarstvo i velika pozorišna reforma. Savremeno pozorište lutaka. Razvoj lutkarstva kod nas)

LUTKARSKO POZORIŠTE (Vrste scenskih lutaka (marionete; ginjol; javajke; gigantske lutke; mehaničke lutke; lutke senke; lutke na prstima; stone lutke). Pozornica (lutkarski prostor i osnovni principi mizanscene). Pozorište senki. Stono pozorište. Scenografija u lutkarskoj igri. Osvetljenje. Muzika i zvučne komponente (zvučni efekti, šumovi...) u lutkarskoj predstavi)

LIKOVNE TEHNIKE I MATERIJALI U KREIRANjU SCENSKE LUTKE, SCENOGRAFIJE I KOSTIMA (Likovno-estetski zahtevi u oblikovanju scenske lutke, scenografije i kostima. Od oblikovanja lutke do značenja lutke. Crtanje, slikanje, vajanje i oblikovanje različitih materijala)

METODSKA UPUTSTVA ZA PODSTICANjE I VOĐENjE DEČJIH IGARA SA SCENSKIM LUTKAMA (Dramsko stvaralaštvo dece podstaknuto književnim tekstom. Osobenosti lutkarskog izražavanja - lutkarska improvizacija i dramatizacija. Adaptacija umetničkih tekstova. Adaptacije i dramatizacije na osnovu literarnog nedramskog predloška. Motivacija dece. Izbor teme i planiranje lutkarske predstave. Izrada lutaka, scenografije i rekvizita. Podela uloga u lutkarskoj igri. Rad za stolom. Probe u prostoru. Uloga odraslog u organizaciji i  praćenju toka lutkarske igre)

 

povratak >>>

     
       
       
         
       
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com