AKREDITOVANI SEMINARI
Katalog programa stalnog stručnog  usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i direktora

školska 2012/2013. i 2013/2014. godina

 

1. SAVREMENI METODIČKI PRISTUP DEČJEM LIKOVNOM STVARALAŠTVU

broj 879 - status obavezan – opširnije…

 

2. DEČJE LIKOVNO STVARALAŠTVO I SCENSKA UMETNOST

broj 844 - status obavezan – opširnije…

 

Seminare podržavaju:

Udruženje Prijatelji dece Novog Beograda

Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva KREATIVA Beograd

 

ORGANIZACIJA OBUKE

Ciljna grupa: vaspitač, učitelj, likovni pedagog, muzejski pedagog

Broj učesnika: 15 - 30

Način rada: predavanja, diskusije, analize, iskustveno učenje,simulirane situacije, prezentacije, individualni  rad

Trajanje seminara: 2 radna dana (16) sati

Vreme realizacije seminara: po dogovoru

Kontakt osoba

Suzana Ponjavić

predsednik udruženja Prijatelji dece Novog Beograda

+381 (0) 64 2007 104

 

3. SAVREMENI UDŽBENIK I PRIRUČNIK LIKOVNE KULTURE

DIDAKTIČKO-METODIČKI ASPEKTI

broj 879 - status obavezan – opširnije…

 

Seminare podržavaju:

Izdavačka kuća Klett, Beograd

Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva KREATIVA Beograd

 

ORGANIZACIJA OBUKE

Ciljna grupa: vaspitač, učitelj, likovni pedagog, muzejski pedagog

Broj učesnika: 15 - 30

Način rada: predavanja, diskusije, analize, iskustveno učenje,simulirane situacije, prezentacije, individualni  rad

Trajanje seminara: 2 radna dana (16)sati

Vreme realizacije seminara: po dogovoru

Ustanova - domaćin obezbeđuje: prostor za rad i pauze; tablu za pisanje, video bim/lap top  i osveženje za učesnike i voditelje obuke. Ukoliko je potrebno, obezbeđuje troškove prevoza, smeštaj i ishranu za voditelje seminara.

Udruženje Kreativa obezbeđuje: stučne voditelje obuke, materijale i sredstva za rad, stručnu literaturu i potvrde o završenoj obuci.

NAPOMENA: Uplata se vrši na račun Udruženja Kreativa, pre pohađanja seminara

Prijava za učešće na seminarima

argus4@open.telekom.rs

Uplata kotizacije za učešće na seminarima

Primalac: Udruženje KREATIVA,

Milutina  Milankovića 150, 11070 Novi Beograd

Račun broj:160-337811-02

Svrha plaćanja: Kotizacija za seminar

PIB: 106652364

 

Kontakt osoba

dr Sanja Filipović

naučni saradnik

+381 (0) 64 4325 889

+381 (0) 66 9256 908

argus4@open.telekom.rs

 

Nataša Radojević

menadžer projekta

+381 (0) 64 1559 395

+381 (0) 66 5162 294

natasa.radojevic78@gmail.com

 

 

     
       
       
         
       
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com