MUDROST ČULA TREĆI DEO - dečje likovno stvaralaštvo

autori: dr Sanja Filipović i akademik Emil Kamenov

Dragon, Novi Sad, 2009.

 

opširnije...

     
       
     
 
       
       
       
       
       
         
         
 
 

MUDROST ČULA PETI DEO - dečje dramsko stvaralaštvo

autori: dr Sanja Filipović i akademik Emil Kamenov

Dragon, Novi Sad, 2010.

opširnije...

     
       
       
       
       
         
         
         
           
           
 
 

PRIRUČNIK

Metodički priručnik za učitelje uz radni udžbenik Svet u mojim rukama za prvi razred osnovne škole

autor: dr Sanja Filipović

Klett, Beograd, 2010.

opširnije...

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
 

 

SVET U MOJIM RUKAMA

Udžbenik likovne kulture za prvi razred osnovne škole

autor: dr Sanja Filipović

Klett, Beograd, 2010.

opširnije...

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
   

METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Metodički priručnik i udzbenik za studente umetničkih fakulteta, učiteljskih fakulteta, umetničkih visokih strukovnih škola i visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača


autor: dr Sanja Filipović

Univerzitet umetnosti u Beogradu i izdavačka kuća Klett, 2011.

opširnije...

       
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
           
           
           
 
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com