Priručnik je namenjen nastavnicima razredne nastave (učiteljima) prvog razreda osnovne škole i povezan je sa džbenikom za likovnu kulturu Svet u mojim rukama, čineći svojevrsnu celinu. Priručnik je zasnovan na idejama savremene likovne pedagogije i metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja, gde je glavni cilj sticanja likovne kulture razvoj dečjeg stvaralaštva i to ne samo likovnog, nego stvaralaštva uopšte kao univerzalnog ljudskog svojstva i uslova svih ljudskih sposobnosti. Uloga učitelja je da svojim postupcima podržava, podstiče i usmerava proces akulturacije kod učenika, po kome je najznačajniji zadatak likovnog vaspitanja i obrazovanja osposobljavanje učenika da razumeju, doživljavaju i stvaraju lepo, da komuniciraju sredstvima raznih umetnosti i primaju iz njih poruke koje će ih oplemeniti.

Uz ukazivanje na navedene opšte kvalitete udžbenika likovne kulture Svet u mojim rukama, važno je istaći praktičnu primenljivost, konkretnost u predviđenim aktivnostima i neposrednu povezanost Priručnika za učitelje sa materijalom udžbenika. Sigurno je da će učitelji u njemu naći pouzdan oslonac u traganju za sopstvenim kreativnim rešenjima i postupcima kojima će unapređivati dečje likovno stvaralaštvo, u čemu im želimo mnogo uspeha. Taj uspeh je značajan što, zahvaljujući njemu, likovna kultura u školi može doživeti svoju renesansu i postati jedan od ključnih predmeta u ostvarivanju ukupnih ciljeva i zadataka na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja. Autor, dr Sanja Filipović, je pokazala zavidno poznavanje pedagogije, psihologije, likovne kulture, kao i slikarstva, koje je od nje neodvojivi deo. Očekujemo da će učitelji svesrdno prihvatiti njenu koncepciju likovnog vaspitanja čija će primena uskoro dati sasvim vidljive pozitivne rezultate.

Recenzent

akademik Emil Kamenov

pedagog

 

Izdavačka kuća "Klett", d.o.o.

Svetozara Ćorovića 15/4, 11000 Beograd

011 3348 384

office@klett.rs

www.klett.rs

 
     
     
     
     
   
 
     
     
     
     
     
     
       
       
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
povratak >>>
       
                   
                   
                   
   
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com