Razvoj likovnog izražavanja, percepcije,  koncentracije i namernog upravljanja sopstvenom pažnjom i grafo-motorikom, složen je proces za svako dete. Posebno u uslovima savremenog odrastanja gde su deca previše pasivna, izložena dinamičnim sadržajima televizije, interneta, kompjuterskih igara pokazuju najčešće teškoće  da dugotrajno realizuju svoje likovne zamisli. Zato je važan sistematičan i kreativan pristup ovoj oblasti. Deca najčešće vežbaju kratkotrajnu pažnju samo u situacijama konkretnog, ograničenog zadatka kompjuterske igrice koja od njih zahteva skromne pokrete motorike šake. Događa se da u školskim  uslovima imaju teškoće da vizuelnom materijalu školskih zadataka imaju problem sa  namernim upravljanjem sopstvenom percepcijom.
Značaj udžbenika likovne kulture Svet u mojim rukama je u tome sto daje mogućnosti  za otkrivanje i vežbanje likovnih sposobnosti, percepcije, opažanja, uočavanja detalja, vizuelnog pamćenja, povećavanja obima pažnje. Kvalitet ovog udžbenika je u tome što dosledno razvija ličan odnos učenika sa udžbenikom i njegovim budućim  radovima, sistematičnim planiranjem njihovog čuvanja u okvirima udžbenika. Tako pored intelektualnih i likovnih izazova,  autor u udžbeniku sadržajima pokušava da motivise dete za ličnu kreativnost i odnos prema vizuelnim umetnostima. Dobro izabrani primeri i ilustracije koje prate zadatke podsticaj su za razmišljanje o ličnim rešenjima i vešto se izbegavaju situacije u kojima bi deca imitirala ponuđene primere.

Recenzent

Vesna Janjević Popović

psiholog

Izdavačka kuća "Klett", d.o.o.
Svetozara Ćorovića 15/4, 11000 Beograd
011 3348 384

 

     
         
         
         
       
 
         
         
         
         
         
         
 
 
 
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
 
 
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com