Treći deo edicije pod zajedničkim naslovom Mudrost čula, namenjen je negovanju dečjeg likovnog izražavanja i komunikacije vizuelnim medijima, crtežom, slikom i skulpturom. Opažanje, ma kako bilo uspešno i bogato, dobija smisao tek kada doprinese umnom razvoju sa jedne strane i kreativnosti kao osobini i stavu ličnosti, sa druge. Među svim umetnostima, posebnu ulogu ima likovna umetnost zbog svoje bliskosti deci i potrebe svakog deteta da od trenutka kada može držati olovku, bojicu, kredu – bilo šta što ostavlja tragove, obeleži svoje prisustvo u svetu u kome se našlo.
Knjiga je posvećena negovanju dečjeg likovnog stvaralaštva i namenjena je vaspitačima, učiteljima i likovnim pedagozima. To je metodički priručnik koji, pored stavova o stvaralaštvu uopšte, funkciji likovnog izražavanja u dečjem razvoju i učenju, specifičnosti dečjeg likovnog stvaralaštva, sadrži niz tumačenja, preporuka i ideje korisnih svakom vaspitaču u neposrednom radu sa decom. Uz mnoštvo kolor ilustracija, detaljno su date i informacije koje se odnose na korišćenje likovnih materijala i tehnike za crtanje, slikanje, grafiku i plastično oblikovanje, na likovne elemente i principe građenja likovne stukture. Takođe uz razrađene teme za podsticanje dečjeg likovnog stvaralaštva, data su i uputstva kako procenjivati njegovu uspešnost, organizovati izložbe, primenjivati produkte stvralaštva i dr.

Autori

Obim knjige 240 str. formata 17x24 cm, kunsdruk
Knjižara DRAGON, Brankova 23, Beograd,
011 3285 335
021 401 610

 
     
         
         
         
       
 
         
         
         
         
         
       
 
       
       
       
         
           
           
           
 
 
 
 
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com