Dr Sanja Filipović

Rođena 10.07.1973. godine u Beogradu. Osnovnu školu završila u Beogradu 1989. godine.

1993. godine završila srednju Školu za dizajn u Beogradu na odseku dizajn ambalaže.

1998. godine završila Fakultet primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu i stekla akademski naziv diplomirani slikar zidnog slikarstva. Na istom fakultetu magistrirala 2004. godine iz oblasti zidnog slikarstva sa temom Slikarska kompozicija u savremenom arhitektonskom prostoru, kod mentora mr Vladimira Todorovića i komentora mr Siniše Žikića.

2009. godine doktorirala na Akademiji umjetnosti, Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska, i stekla naziv doktor didaktičko-metodičkih nauka - metodike nastave likovne kulture. Doktorsku tezu sa temom Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega branila kod mentora akademika Emila Kamenova i dr Zdravka Milinkovića.

Redovan član ULUPUDS-a od 2004. godine

2010. godine podpredsednik Udruženja za podršku i razvoj stvaralaštva KREATIVA

2010. godine stekla zvanje naučnog saradnika u Institutu za pedagoška istraživanja (IPI)

Radni angažmani:

2010. godine stekla zvanje docenta na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu, na odseku za teorijske predmete predaje predmet Metodika likovne kulture studentima treće godine osnovnih studija, prvoj i drugoj godini master studija

2005 - 2010. stekla zvanje viši predavač na Višoj školi za obrazovanje vaspitača, odnosno Učiteljski fakultet, Univerziteta u Beogradu, predalavala predmete Radionica za igru, Scenska umetnost, Vizuelne umetnosti i Metodika likovnog vaspitanja studentima druge, treće i četvrte godine osnovnih studija.

2003 - 2009. kao nastavnik Likovne kulture radila u OŠ Milan Rakić na Novom Beogradu.

Podaci o umetničkom radu - opširnije...

Podaci o naučnom radu - opširnije...

Podaci o stručnom radu - opširnije...

     
       
       
       
     
 
       
       
       
       
       
       
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
   
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com